Quy định Xổ số Triệu Mêga Mỹ

Xổ số Triệu Mêga (Mega Millions Lottery) được mở thưởng hai đợt một tuần. Mỗi và mọi thứ sáu và thứ ba. Người chơi được chọn 5 con số may mắn từ 1 đến 75. Người chơi cũng được chọn một con số may mắn từ 1 đến 15 được gọi là quả cầu mêga.