Quy định Xổ số Powerball Mỹ

Xổ số Powerball Mỹ (US Powerball Lottery) được mở thưởng vào các tối thứ tư và thứ bảy. Để tham gia, tất cả bạn cần làm là mua vé xổ số Powerball bằng cách chọn lấy 5 con số từ 1 đến 69, gồm cả thêm một con số Powerball thứ sáu từ 1 đến 26.