Quy định Xổ số Mêga Sê-na

Xổ số MêgaSê-na Braxin (Mega-Sena Lottery) rất đơn giản, người chơi cần chọn 6 con số từ một dãy 60 số. Xổ số Mêga Sê-na được mở thưởng hai lần một tuần, vào thứ tư và thứ bảy lúc 2:00 chiều. Một trò chơi dễ dàng, mọi người đều có thể chơi Mêga Sê-na ở vn.lotterypros.com.