Quy định Xổ số In-đi-a-na

Ở Xổ số In-đi-a-na (Indiana Lotto), người chơi cần chọn 6 con số từ 48 số. Việc mở thưởng được thực hiện vào các ngày thứ tư và thứ bảy.
Giải đặc biệt của loại xổ số này khởi đầu là một triệu đô và trong trường hợp không có người trúng giải đặc biệt thì số tiền của giải sẽ tăng lên.