Quy định Xổ số Ai-len

Việc mở thưởng của Xổ số Ai-len diễn ra hai lần một tuần. Mỗi tuần Xổ số Ai-len (Irish Lotto) mở thưởng vào các buổi tối thứ tư và thứ bảy. Để thắng được giải toàn bôk người chơi phải chọn đúng được 6 số từ một bàn 45 số. Có những giải thưởng nhỏ khác mà có thể giành được bằng cách chỉ cần trùng bất cứ số nào trong ba, bốn hoặc năm số được mở thưởng.